Extra bijeenkomst over aanpassingen onderzoek toekomstige tramtrajecten Nieuwegein-Noord

01-11-2023 467 keer bekeken

Op basis van nieuwe ontwikkelingen en inzichten is een aantal aanpassingen gedaan in de te onderzoeken tramtrajecten op Nieuwegeins grondgebied. Dit is aanleiding voor een extra informatiebijeenkomst, die U Ned organiseert samen met gemeente Nieuwegein voor inwoners, bedrijven en belanghebbenden.

U Ned - een samenwerking van overheden - onderzoekt hoe we het OV-systeem in het zuidwestelijke- en oostelijke deel van de stad Utrecht en in het noordelijke deel van Nieuwegein kunnen verbeteren. In mei gaf het Ministerie van Infrastructuur & Milieu de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) OV en Wonen regio Utrecht, waarin onze onderzoeksaanpak omschreven staat, vrij voor inspraak. Tot en met 26 juni was het mogelijk als inwoner, reiziger en/of belanghebbende een mening te geven of we de juiste effecten onderzoeken én of de wijze van onderzoeken juist is. Na de inspraakreacties, is er nu een definitief vastgestelde NRD. In deze versie hebben we mede op basis van nieuwe ontwikkelingen en inzichten een aantal aanpassingen gedaan in de te onderzoeken tramtrajecten op Nieuwegeins grondgebied, die vóór de inspraak nog niet bekend waren. 
 

Informatiebijeenkomst
Maandag 13 november van 17.00-20.00 (vrije inloop) bij Petanque Vereniging Nieuwegein (Galecopperzoom 1) in Nieuwegein. Aanmelden vooraf is niet nodig. 


Aanpassingen op Nieuwegeins grondgebied in definitieve NRD
In de huidige onderzoeksopzet doen we een voorstel om voor het gebied Galecopperzoom een hoogwaardige openbaar vervoershalte te realiseren, die in verbinding komt te staan met de Papendorplijn en/of mogelijk nieuwe (deels ondergrondse) “Merwedelijn”. Voor het realiseren van een dergelijke halte en OV-verbinding zijn verschillende opties denkbaar. Ook wordt een tramtraject langs de A.C. Verhoefweg ter hoogte van de wijken Galecop en Blokhoeve onderzocht.

De belangrijkste aanpassingen in de definitieve NRD:
-     Uitbreiding maatregelen Merwedelijn en/of Papendorplijn naar Galecopperzoom-Oost;
-     Het toevoegen van halte Galecopperzoom in drie varianten;
-     In één variant is de SUNIJlijn verlegd naar een tracé langs de A.C. Verhoefweg in Nieuwegein. 

Informatieavond
Je hebt wellicht vragen over de wijzigingen in het onderzoek van de diverse varianten van de tramlijn voor Nieuwegein-Noord, de plek van een mogelijk nieuwe halte, wat het effect gaat zijn op de directe omgeving, of je mogelijk overlast gaat ervaren en/of voor jou een dergelijke halte juist voordelen biedt en zo ja, welke? Tijdens de bijeenkomst willen we je informeren over de aanpassingen die gedaan zijn in de definitieve NRD. Ook vragen we je om aandachtspunten mee te geven als het gaat om de te onderzoeken effecten van deze aangepaste varianten. Deze aandachtspunten nemen we mee in de zogenoemde milieueffectrapportage.


Het onderzoek
Vorig jaar hebben we als Rijk, provincie en gemeenten verschillende ov-maatregelen onderzocht om belangrijke locaties in Utrecht en Nieuwegein goed met elkaar te verbinden. Hebben we daar nieuwe bus- of tramlijnen voor nodig, via welke route lopen deze dan en hoe vaak stoppen ze bijvoorbeeld? Op basis van alle verzamelde informatie besloten bestuurders eind vorig jaar welke maatregelen we dit jaar verder onderzoeken. Eén van die maatregelen is een mogelijk nieuwe (deels ondergrondse) tramverbinding, de “Merwedelijn”, voor onder andere het bereikbaar maken van 
een mogelijk nieuw woon- en werkgebied A12 zone, waaronder Galecopperzoom, de Merwedekanaalzone en een plek voor de tramremise. 
Meer informatie over de definitief vastgestelde NRD lees je in het nieuwsbericht
Wil je meer weten over het gehele onderzoek, lees dan hier verder. 

In het programma U Ned werken het Rijk, de Provincie Utrecht en de regio aan een gezonde groei van de regio Utrecht.

Archief

Cookie-instellingen