Toegankelijkheidsverklaring

U Ned wil dat iedereen alle informatie op deze website kan vinden en begrijpen. Daarom werken we continu aan het verbeteren van de toegankelijkheid daarvan.

Wat is een toegankelijke website?

Ons doel is dat onze website toegankelijk is voor zo veel mogelijk mensen. Dat betekent vooral het volgende:

  • De website is zo ingericht dat zo veel mogelijk mensen de informatie kunnen lezen en begrijpen wat er staat.
  • De website is met elke pc, tablet of smartphone te bedienen en te gebruiken, dus ook voor mensen met aangepaste apparatuur.

We streven dan ook om minimaal aan de internationale toegankelijkheidseisen te voldoen, WCAG 2.1 niveau AA (Web Content Accessibility Guidelines). Voor overheden is dit opgenomen in Digitoegankelijk EN 301 549.

Uitgebreide toegankelijkheidsverklaring

Overheidsinstanties moeten een toegankelijkheidsverklaring publiceren voor iedere website waarvoor zij verantwoordelijk zijn. In de verklaring staat in hoeverre de website al aan de eisen voldoet en welke maatregelen de instantie neemt om toegankelijkheid te borgen, inclusief planning. De toegankelijkheidsverklaring van U Ned is via deze link te vinden.

Pdf-bestanden

Omdat U Ned een samenwerkingsprogramma is, delen wij graag alle documenten die relevant zijn voor onze partners. De toegankelijkheidsrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf-bestanden. We houden hier zoveel mogelijk rekening mee, maar in de praktijk blijkt het niet altijd mogelijk om aan alle richtlijnen te voldoen. In plaats van alle oude pdf-bestanden integraal aan te passen, maken we ze op verzoek toegankelijk. 

Kaartgebruik

U Ned is een programma dat gaat over ruimtegebruik. Daarom maken wij veelvuldig gebruik van kaarten. Bij het opstellen van kaarten streven we te voldoen aan alle toegankelijkheidsrichtlijnen. Ook proberen we een volwaardig tekstueel alternatief te geven voor mensen met een visuele beperking. Toch kan het voorkomen dat een kaart nog niet voldoende toegankelijk is. Wij horen graag van u als een kaart niet begrijpelijk is en zullen daarvoor een oplossing bieden.

Contact over toegankelijkheid

Heeft u vragen, opmerkingen of tips over de toegankelijkheid van deze website? Dan horen we graag van u. Daarvoor kunt u contact opnemen met info@programma-uned.nl.

In het programma U Ned werken het Rijk, de Provincie Utrecht en de regio aan een gezonde groei van de regio Utrecht.

Archief

Cookie-instellingen