Uitkomsten en rapportages MIRT-verkenning OV en Wonen

15-11-2022 813 keer bekeken

Met de afronding van de analysefase van de MIRT-verkenning OV en Wonen, zijn ook een drietal rapportages voltooid die we graag willen delen. Het betreft de Participatierapportage, de Conclusie Kansrijke Maatregelen en het Eindrapport Zeef 1. Graag vertellen we je welke informatie je waar kunt vinden

Conclusies analysefase

Uit de afgeronde analysefase (Zeef 1) is gebleken dat het binnen deze verkenning niet kansrijk is om nieuwe stations verder te onderzoeken. Ook blijkt dat een deels ondergrondse Merwedelijn, tussen Utrecht CS en Nieuwegein, het meest bijdraagt aan het oplossen van de woningbouwopgave in dit gebied. Tenslotte is geconcludeerd dat er aanvullende middelen gereserveerd moeten worden, willen we vasthouden aan de huidige doelen van deze verkenning. In de vervolgfase (Zeef 2) zal doorgestudeerd worden op de deels ondergrondse Merwedelijn, de Papendorplijn in samenhang met de huidige SUNIJ-lijn, busbaanopties via de Waterlinieweg en Utrecht en Utrecht Science Park (USP) en de frequentieverhoging van de Uithoftram.

Participatierapportage

De afgelopen jaren zijn inwoners en belanghebbenden met regelmaat uitgenodigd om mee te denken over de uitdagingen en oplossingen met betrekking tot openbaar vervoer aan de zuidwest-kant van Utrecht. Soms was dat online, soms fysiek. Op 12 september kwamen we voor het laatst samen op het Stadskantoor van gemeente Utrecht, om de onderzoeksresultaten die we toen hadden te delen. De opmerkingen, ideeën die we toen verzameld hebben én reacties via het participatieplatform, zijn nu allemaal verwerkt in de Participatierapportage. Klik hier om te zien wat er allemaal met de onderzoekers gedeeld is en hoe deze opmerkingen meegenomen zijn. 

Conclusies Kansrijke Maatregelen

Wil je een kort en bondig overzicht van alle onderzoeksresultaten uit de analysefase van de MIRT-verkenning lezen? Klik dan hier om het document Conclusies Kansrijke Maatregelen te openen. Het is een presentatie voor bestuurders, die aangeeft wat de onderzoekers als meest haalbare en veelbelovende ingrepen zien, om het openbaar vervoer tussen Utrecht en Nieuwegein te verbeteren. 

Eindrapport Zeef 1

Ben je erg benieuwd naar wat er precies is onderzocht om tot conclusies te zoeken, open dan het Eindrapport Zeef 1. Je kunt dan per voorgestelde maatregelen terugvinden wat er de voor en nadelen van waren.

In het programma U Ned werken het Rijk, de Provincie Utrecht en de regio aan een gezonde groei van de regio Utrecht.

Archief

Cookie-instellingen