Even voorstellen: Lara en Leonhard

15-11-2022 1006 keer bekeken

Onlangs zijn Lara Verhagen (gemeente Utrecht) en Leonhard Heerema (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) gestart als duo-projectmanager van de MIRT-verkenning OV en Wonen. Zij zullen de volgende fase van de verkenning leiden en stellen zich daarom graag aan je voor.

Wie zijn jullie en wat is jullie achtergrond?

Leonhard Heerema: “ik werk bij de MIRT-projectenpool van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Voor mijn huidige jaren bij IenW werkte ik bij andere ministeries in projecten op het snijvlak van beleid en uitvoering. Naast mijn huidige rol als duo-porjectmanager van de MIRT-verkenning OV en Wonen, werk ik als programmacoordinator van de Verstedelijkings- en mobiliteitsopgave Brainport Eindhoven.”

Lara Verhagen: “ik werk al ruim vijf jaar als strategisch adviseur en projectleider aan verschillende mobiliteitsprojecten voor de gemeente Utrecht. De meeste van die projecten gaan over openbaar vervoer en gebiedsontwikkelingen in de stad. Hiervoor werkte ik enkele jaren bij IenW aan diverse onderwerpen op het gebied van openbaar vervoer.”

Wat zien jullie als de grootste opgave binnen de MIRT-verkenning?

Een MIRT-verkenning is een langdurig proces dat zorgvuldig doorlopen moet worden. Behalve het op transparante wijze aanleveren van beslisinformatie voor bestuurders, is het daarom een behoorlijke uitdaging om alle betrokken (overheids)partijen mee te nemen in zowel de stappen van besluitvorming als de keuzes die daar voorliggen. Want om de regio nu en in de toekomst aantrekkelijk en bereikbaar te houden, is het enorm belangrijk dat we ons openbaar vervoer systeem uitbreiden. Inwoners, bedrijven en bezoekers moeten erop kunnen rekenen dat we de maatregelen die hiervoor nodig zijn ook daadwerkelijk mogelijk gaan maken.

Waarvoor moet iemand jullie hebben?

We zijn bereikbaar voor alles dat te maken heeft met de MIRT-verkenning OV en Wonen. Juist ook als het gaat om zaken waarvan jij vindt dat we er (te) weinig aandacht aan besteden. We gaan graag in gesprek over hoe andere regio’s omgaan met hun mobiliteits- en verstedelijksopgaven en verwelkomen nieuwe ideeën en samenwerkingen richting concrete afspraken.

Wat is jullie vraag of oproep voor de lezers?

Utrecht Science Park beter bereikbaar maken, het voorkomen van overbelasting rond Utrecht Centraal en het bereikbaar maken van (extra) nieuwe woningen – het zijn stuk voor stuk complexe opgaven waar we iedereen bij kunnen gebruiken. Dus wees betrokken en benader ons wanneer je goede ideeën hebt. We horen ze graag!

 

In het programma U Ned werken het Rijk, de Provincie Utrecht en de regio aan een gezonde groei van de regio Utrecht.

Archief

Cookie-instellingen